Vern foran vekst i strandsonen i Asker

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 31. august 2023
Oppdatert: 31. august 2023
Lesetid: ca. 1 min

Atle Hillestad, 3.kandidat Asker SV

Ordfører Lene Conradi har 22. august et innlegg i Budstikka hvor hun hyller kysten vår og argumenterer for balanse mellom vekst og vern i strandsonen.

Resultatet av den politikken som har blitt ført gjennom mange tiår, er at det aller meste av denne fantastiske kysten er utilgjengelig for allmennheten, og at livet i fjorden er alvorlig truet.

Dette skyldes at private økonomiske interesser altfor ofte har fått trumfe hensynet til naturen og folks tilgang til sjøen.

Nedbygd strandsone har konsekvenser for all overskuelig fremtid og kan heller ikke kompenseres med noe annet.

Det er derfor på tide å erstatte balansering av vern mot økonomiske interesser med å sette vern foran vekst i strandsonen.