Kommunestyret er konstituert – her er våre verv

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 18. oktober 2023
Oppdatert: 18. oktober 2023
Lesetid: ca. 1 min

Vi har hatt et valgteknisk samarbeid med Rødt, MDG og Sp. Det har sikret oss plass i formannskapet.

Kommunestyret

Gruppeleder: Anne Høie Guettler

Medlem: Anders Nordmo

Medlem: Une Borg Kjølseth (Vara for Martin Berthelsen som er sykmeldt)

Medlem: Anders Nordmo

Formannskapet

2. vara: Anne Høie Guettler

4. vara: Une Borg Kjølseth

Hovedutvalg Velferd

Medlem: Une Borg Kjølseth

4. vara: Brit Riise Fredheim

Hovedutvalg Oppvekst

Medlem: Anne Høie Guettler

1. vara: Konrad Sandvik

Hovedutvalg Samfunnstjenester

3. vara: Marianne Vikdal

Hovedutvalg Medborgerskap

2. vara: Konrad Sandvik

Hovedutvalg Plan og Bygg

2. vara: marit F. Flåtto

Klageutvalget

Medlem: Anne-Britt Wengen

Kontrollutvalget

4. vara Odd-Ivar Myhre

Eldrerådet

Medlem: Anne-Britt Wengen

Fylkesmøte KS

Medlem: Une Borg Kjølseth