Møtekalender

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 26. oktober 2023
Oppdatert: 01. mars 2024
Lesetid: ca. 1 min

Høsten 2023

Her er framdriftsplanen for arbeidet med Handlingsplanen:

—————————————————————————————————

Møtene denne høsten blir preget av kommunedirektørens forslag til Handlingsplan/Budsjett. På formannskapsmøtet 24.oktober presenterte kommunedirektør Lars Bjerke Handlingsprogram 2024-2027, inkludert budsjett. Avisene har fortalt oss med store overskrifter at nå er det krise. Det er varslet ansettelsesstopp, nedskjæringer og økte gebyrer. Vi står overfor en vanskelig oppgave å finne penger til våre gode forslag.Kommunestyregruppa har laget en plan for hvordan vi skal jobbe med budsjettet, og administrasjonen i kommunen har satt opp en rekke frister for oss.

Gruppemøter/Medlemsmøter. Alle møter er på Rådhuset i Asker, rom Holmen-Vollen i 1.etg. kl. 18.00

2.november

13.november

29.november

11.desember

Våren 2024

29.januar

Ingen kommunestyremøter i februar.

04.mars

14.mars

06.mai

10.juni