Vi er alle høyrefolk – et skråblikk

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 26. oktober 2023
Oppdatert: 26. oktober 2023
Lesetid: ca. 2 min

Av Anders Nordmo, formannskapsmedlem Asker SV

Asker kommune skal styres av et solid blått flertall. En sterk posisjon, som enkelte av oss ynder å kalle det, fortjener en tydelig opposisjon.

Opposisjonspolitikken skal bidra til en levende politisk debatt i kommunen. Asker SV tar dette på største alvor.

Lokalpolitikken i Asker har en sterk konsensuskultur, som på mange måter er en styrke. I konstituerende kommunestyremøte så var mange partier nøye med å rose det største partiet, noe som kan se ut til å bli en del av formalia i kommunestyret.

Det er grunn til å minne om salige Einar Førdes ord «Vi er alle sosialdemokrater». I Asker kan det se ut som at det er slagordet «vi er alle høyrefolk» som gjelder.

Konsensusen er så sterk at Budstikka nesten fikk illebefinnende da flere partier stemte imot kommuneplanens arealdel sist juni.

Asker styres nå av et politisk flertall, posisjon, som har en samarbeidsavtale og forplikter seg på et felles budsjettforslag.

Man må anta at disse partiene tidvis har felles politiske interesser og løsninger for våre innbyggere.

Et sterkt flertall fortjener en tydelig opposisjon. Lokaldemokratiet fortjener levende debatt om politiske valg.

Jeg er ikke i tvil om at våre kolleger i Høyre, KrF, Venstre og Frp vil bidra i debatten. Asker SV lover å bidra med en kritisk, konstruktiv og respektfull tone i debatten om politiske veivalg.

Asker SV vil sette søkelys på å styrke kommunen som leverandør av velferdstjenester.

Det er kutt innenfor sentrale velferdstjenester i kommunen, og vil vi utfordre fortellingen om dette som effektivisering.

Videre står spørsmål om klima og natur sentralt. Asker er en vekstkommune, og det legger press på natur og dyrkbar mark.

Et tredje område er en boligpolitikk for alle.

En kritisk og konstruktiv opposisjonspolitikk innebærer å kommunisere tydelige alternativer på områder hvor vi har stor uenighet med posisjonen.

Den konstruktive opposisjonspolitikken handler om å bidra i kompromisser der det er mulig.

Vi vil kommunisere endringsforslag i sentrale saker slik at våre kolleger kan få mulighet til å diskutere våre forslag.

Asker SV ser frem til gode diskusjoner og vi vil bidra til en vitalisering av det politiske ordskifte, til beste for lokaldemokratiet og våre innbyggere.