Underfinansiert tjeneste gir sparing som går ut over innbyggerne

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 28. november 2023
Oppdatert: 28. november 2023
Lesetid: ca. 2 min

Innlegg i Budstikka 20.11.23.

Asker har større handlingsrom enn det vi får presentert, skriver Une Borg Kjølseth i Asker SV. 

Tusen takk til datteren som forteller om hvordan en askerbøring på over 95 år ikke kan ha glede av dagsenterplassen hun har ventet på i over et år, med begrunnelse at det ikke finnes sjåfør og bil fordi det er innkjøpsstopp (Budstikka 10. november).

For at man skal kunne bo hjemme lengst mulig skal kommunen gi hjelp og tjenester. Men det er ingen hjelp i et vedtak når kommunen ikke leverer tjenesten.

Asker SV forstår godt at kommunen må tilpasse økonomien og forberede endringer i alderssammensetningen i befolkningen, men det er åpenbart feil medisin å ha innkjøpsstopp og stillingsstopp når det medfører at innbyggere ikke får tjenester de har rett på.

Det er også feil medisin å ta bort stillinger for helsefagarbeidere, og andre stillinger som kan avlaste og ta oppgaver for våre sykepleiere.

Sykefraværet i tjenesteområdet velferd er høyt, og skal vi lage jobber som er gode og attraktive, så må vi skape gode arbeidsvilkår.

Vi må jobbe for redusert fravær og en heltidskultur for å få ned utgiftene til vikarer. Men kommunen må sette foten ned for ansettelsesstopp der det går ut over viktige tjenester.

Det er trist at man må gå ut i avisen for å få tjenester man har rett på, men jeg håper virkelig at kvinnen på 95 år nå får det hun trenger.

Så kan vi alle sitte igjen og tenke over hvordan det går med de som trenger tjenester og bor alene uten nær familie som hjelper dem.

SV jobber nå med å lage et budsjett hvor vi viser at Asker har større handlingsrom enn det vi får presentert av den konservative majoriteten i kommunestyret.