Frykter dette er starten på en kuttbølge! 

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 04. februar 2024
Oppdatert: 04. februar 2024
Lesetid: ca. 2 min

Kommunestyret vedtok i møtet 30.1 et omfattende effektiviseringsprogram i størrelsesorden 30 millioner. Det var mange innlegg i saken, og debatten varte i over to timer. Det var noe uenighet om områdeforum og tilsynsvakter, men få av innleggene stilte spørsmål ved effektiviseringsprogrammet. Bakgrunnen for programmet er beregninger fra Agenda Kaupang viser at Asker kommune har et stort innsparingspotensialet , for vi driver angivelig over 334 millioner kr dyrere enn kommuner i samme KOSTRA gruppe. Agenda Kaupang bruker begrepet teoretisk effektiviseringspotensialet. Dette samtidig som de understreker at Asker drives både effektivt og har tjenester av god kvalitet. I kommunestyret er det stor enighet om effektiviseringsprogrammet, med unntak av Rødt og SV som uttrykker tydeligst skepsis.

I debatten påpekte Asker SV at bak kuttene kan det ligge et ønske om privatisering av kommunale tjenester, noe blant annet forslaget om at frivilligheten skal overta driften av vannflaten ved Holmen svømmehall. Inntrykket av vi står overfor privatisering av kommunale tjenester er åpenbart da det også var et verbalforslagene som ble vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2023.

I en kommentar sier medlem av formannskapet, Anders Nordmo at konsulentselskaper har en for snever forståelse for kommunens produksjon av velferdstjenester. De operer med teoretiske begreper om effektivisering, uten hensyn til hvordan dette påvirker tjenestene ut til innbyggerne. Noe som også har blitt påpekt i forskning om bruken av konsulentselskaper i kommunal sektor.

Gruppeleder i Asker SV Anne Høie Guettler uttrykte klart støtte til områdefora, og avviste å redusere støtten til disse. I 2020 vedtok Askers nye kommunestyre at den flotte, nye, store og langstrakte kommunen vår skulle ha som visjon å være nær, skapende, raus og modig. Utvalg for medborgerskap tok utfordringen, og hoppet rett ut i det ved å sette i gang en forsøksordning med lokalsamfunnsutvalgene. Når disse ikke funket slik man hadde ønsket seg, vedtok kommunestyret altså å teste denne nye ordningen: områdeforum.

Disse forumene er spredt utover kommunen, slik at engasjerte, frivillige innbyggere fra de ulike områdene skulle få en reell mulighet til å bidra til sitt lokalsamfunn. Vedtaket om å svekke områdeforumene ved å fjerne mesteparten av finansieringen, er verken modig, raust eller skapende, og nærheten til politikken og muligheten til å påvirke blir ikke bedre, snarere tvert om.

Det er morsommere å øke budsjetter, enn det er å stramme dem inn, men når flertallspartiene først skal stramme inn, og ser seg nødt til å kutte i demokratiske ordninger, bør de heller kutte litt i toppen, og ikke ta fra de nære, skapende, rause og modige ordningene som skal sikre lokaldemokrati i hele kommunen. Med et årlig budsjett for politikergodtgjørelser på ca 26,5 millioner kroner, burde det være mulig å spare inn disse 1,6 millionene i kommunestyresalen, og ikke i lokalsamfunnene.