Når ansatte melder om avvik, må vi lytte

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 06. april 2024
Oppdatert: 06. april 2024
Lesetid: ca. 2 min

Med mange avvik og risiko for alvorlig skade, vel – da må noe gjøres, skriver Une Borg Kjølseth i Budstikka i dag (Foto: Leikny Skjærseth)


I hovedutvalg for velferd i Asker etterlyste jeg informasjon om hvor ofte demente går ut uten tilsyn. Svaret var at det hittil i år er meldt 11 avvik, og i hele 2023 var det 16 slike avvik.

Betyr 11 hendelser på et kvartal at det kan bli 44 episoder i hele år ?

Heldigvis går det bra de fleste gangene, for ansatte løper ut, og tilfeldig passerende griper jo inn når en person går ut i kulda i tøfler.

Men som alle vet – jo flere hendelser, jo større risiko. Tenk om en person får lungebetennelse eller omkommer i trafikken, er vi villig til å ta den risikoen?

I Asker er det kun Hurum omsorgssenter som har geofence, og denne teknologien sikrer at de som ikke kan gå alene, ikke forviller seg ut, ved at døren låses automatisk for de som trenger det.

For en utfordring er at man ikke bare kan låse døren, uten å sikre at de som kan og vil gå ut alene får muligheten til det. Om døren låses av hensyn til noen, er det andre beboere som må få nøkkel eller koden til å åpne døren.

Er det demente som aktivt motsetter seg en låst dør, så kan kommunen fatte vedtak om at vedkommende må ha på seg en GPS i beltet.

Dyktige ansatte melder om avvik, og da må både politikere og administrasjonen lytte. Med mange avvik og risiko for alvorlig skade, vel – da må noe gjøres.

Asker SV er opptatt av gode tjenester til alle våre innbyggere og vil oppfordre Asker kommune til å legge sparekniven til side og sikre nødvendig midler til teknologi som sikrer våre sårbare eldre.