Årsmøtet 2024

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 01. mars 2024
Oppdatert: 14. mars 2024
Lesetid: ca. 2 min

Da er det tid for årsmøte igjen !

Marian Hussein
Nestleder i SV og stortingsrepresentant for Oslo
Medlem i helse- og omsorgskomiteen
Marian Hussein jobber som vernepleier. Hun ble valgt inn som stortingsrepresentant for Oslo ved stortingsvalget 2021 og er medlem i helse- og omsorgskomiteen
Marian er født i Somalia og kom til Norge da hun var ti år gammel. Hun har vokst opp på Stovner. Hun har blant annet jobbet som pleieassistent, miljøterapeut, forskningsassistent, i førstelinjen i NAV og barnevernstjenesten. Hun har møtt som vara på Stortinget i perioden 2017 til 2021, leder SVs inkluderingsutvalg, har sittet i bydelsutvalget i Gamle Oslo og sittet i SVs programkomité.

TEMA:
Omstilling, nedskjæring og kutt innen helse og omsorg skaper håpløse tilstander. Sykepleierflukten er snart uhåndterbar. Mangel på helsepersonell merkes også i Asker.
Hvert år får sykehusene i Norge beskjed om å effektivisere drifta. Nye sykehus bygges for små og den kraftige prisøkningen må de ta selv over driftsbudsjettene.
Samtidig er det voldsomme kutt i psykiatrien. «Dette er helt absurd» sa legeforeninga og tillitsvalgte i Oslo da de fikk beskjed om å spare 245 millioner kroner i 2023. Kuttet kom etter flere år med nedbemanning i psykiatrien, samtidig som det er en stor pågang av pasienter.
Det aksjoneres og demonstreres over hele landet fra nord til sør.

Hva er løsningen? Er det håp?
Det er litt av en oppgave Marian ha fått å hanskes med.

Vi har fått ordstyrer fra Bærum, Øivind Skjerve.
Han skal lede årsmøtet vårt!

I tillegg kommer Balder Alvær Olafsen, SVs gruppeleder i Akershus Fylkesting.
Han vil gjerne vite om vi har saker som han kan ta opp i fylkestinget.

Dagsorden

18.00              Velkommen v/ leder Brit Riise Fredheim
18.10              Innledning v/ Mariann Hussein
Spørsmål og debatt

19.00              1. Godkjenning av innkalling og konstituering
19.10              2. Årsberetning, Brit R. Fredheim
19.25              3. Beretning fra kommunestyregruppa, Anne H. Guettler
19.35              4. Innkomne forslag, ingen innkomne forslag
19.40              5. Arbeidsplan
19:55              6. Uttalelser
20.10              7. Regnskap og budsjett, Atle
20.20              8. Valg
20.30              SLUTT

Sånn finner du fram

VELKOMMEN ALLE SAMMEN
VI STILLER MED ENKEL SERVERING