K.styregruppa

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 13. september 2023
Oppdatert: 14. mars 2024
Lesetid: ca. 2 min

1. Anne Høie Guettler (22), Asker

Bachelorstudent i tjenestedesign. Har vært aktiv i ungdomspolitikken, blant annet som leder for Asker SU. Har i den siste perioden vært medlem i kommunestyret og utvalg for medborgerskap. Er spesielt opptatt av gode oppvekstsvilkår, en inkluderende skole og at demokratiet er tilgjengelig for alle. Påvirkning på eget liv skal ikke være en gode forbeholdt dem med høy utdannelse.

2. Martin Berthelsen (74), Sætre

Utdannet lærer. Arbeidet som rådgiver i ungdomsskolen fram til han ble pensjonist. Vært aktiv i politikken gjennom mange år i Hurum, de siste 4 årene i Asker kommunestyre og formannskap og vært gruppeleder for Asker SV. Viktig å få gjort noe med barnefattigdom og ungdom som faller fra. Opptatt av å ivareta kystsonen samt miljø- og naturvern generelt. (For tiden sykmeldt)

3. Anders Nordmo (45), Røyken

Lektor i ungdomskolen. Tidligere kommunestyrerepresentant i Røyken kommune og vara til kommunestyret i Asker. Opptatt av en skole med fokus på læring framfor karakterer. I utviklingen av offentlige tjenester kan politikere sitte på ideer, men brukere og ansatte på kompetansen.

Vara

Une Borg Kjølseth (60), Asker

Utdannet sosionom og har erfaring fra flere fagområder som NAV, rus- og psykisk helse og mottak av flyktninger. Har i mange år jobbet hos Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Er opptatt av miljø og vern av natur, men også fattigdomsbekjempelse og boligpolitikk. (Une møter som «fast» vara for Martin i hans sykmeldingsperiode.)

Marianne Vikdal (56), Asker

Utdannet og jobber som bibliotekar. Tidligere leder av Asker SV, vara til kommunestyret og utvalg for velferd. Spesielt opptatt av bolig- og velferdspolitikk.

Atle Hillestad (67), Vettre

Pensjonist. Lang erfaring fra lederstillinger innen økonomi og administrasjon i offentlig og privat virksomhet. Tidligere medlem av ulike styrer og råd i Asker kommune. Spesielt opptatt av økonomisk politikk, fordeling og naturvern.