Ikke rør sjela i Slemmestad

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 06. desember 2023
Oppdatert: 07. desember 2023
Lesetid: ca. 2 min

Anne Høie Guettler (Gruppeleder), Britt Riise Fredheim (Leder), Une Borg Kjølseth (Kommunestyrerepresentant), Anders Nordmo (Kommunestyrerepresentant og medlem av Formannskapet) – Asker SV

Innlegg i Budstikka 06.12.23

Gamle Slemmestad sentrum gjennomgår en storstilt forandring. 

Flere av oss har vært skeptiske til omfanget av denne utbyggingen. Det gamle industrisamfunnet blir et sted med boliger, næringsvirksomhet og kulturliv.

Men hva skjer med Sekkefabrikken, som har vært et kulturelt hjerte i bygda i mange år?

Formannskapet har fått forelagt en sak om leieprisene for innbyggertorget og Sekkefabrikken. Det har dessverre oppstått en stor uenighet om leiepris for disse lokalene, men Asker SV skal i denne omgang ikke kommentere spørsmålet om leieprisene.

Saken må løses, og fremdriften i Gamle Slemmestad sentrum må fortsette.

Det som har fått mange av oss til å reagere, er at man vurderer å overføre Sekkefabrikken som kulturinstitusjon til Slemmestad MEK.

Slemmestad MEK har fungert som utmerkede midlertidige lokaler, men drivkraften i kulturlivet i Gamle Slemmestad må fortsatt være Sekkefabrikken.

Sekkefabrikken er en sentral del av industrihistorien i Slemmestad. Den ble etablert for å lage sekker knyttet til sementproduksjonen. Fra slutten av 70-tallet ble lokalene brukt som lager for diverse næringsvirksomheter i Slemmestad.

Bygget er et i seg selv et minnesmerke over den gamle industrivirksomheten i Slemmestad.

I 2004 ble kulturhuset etablert og har siden den gangen gitt lokalbefolkningen og tilreisende store kulturopplevelser.

I mange år var også Sekkefabrikken i sentrum for 1. mai-feiringen i Gamle Slemmestad.

Sekkefabrikken er etablert som en god kulturscene og vil i en ny tid fungere som en bro mellom fortiden og fremtidens Slemmestad.

La oss bevare en god kulturarena og et viktig symbol for Slemmestad sin industrihistorie.

Hvis Slemmestad skal være et kultursenter også i fremtiden, må kulturinstitusjonene også ligge i sentrum.

Kulturlivet i Slemmestad er ikke bare en kilde til glede og underholdning, men også en viktig del av bygdas identitet og historie.

Sekkefabrikken er en identitetsmarkør for Slemmestad. Ikke rør sjelen i Slemmestad!