Asker – en versting i strandsonen?

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 01. august 2023
Oppdatert: 01. august 2023
Lesetid: ca. 1 min

Av Atle Hillestad, 3.kandidat til kommunevalget

Norsk Hytteforbund har nylig presentert en gjennomgang av byggeaktiviteten i strandsonen de siste to år.

Blant hovedpunktene i denne er at det var i Asker kommune det både ble sendt inn og innvilget flest søknader om å bygge i strandsonen med hele 113 av 135 søknader innvilget i 2022.

Nummer to på lista var Karmøy med 44 innvilgede søknader.

Ifølge Budstikkas valgomat er samtlige partier i Asker med unntak av Fremskrittspartiet helt eller litt enig i påstanden «Bygging og utvikling i strandsonen må møtes med streng håndhevelse av lover og forskrifter».

Asker SV har i lang tid påpekt at kommunens praksis er at de aller fleste dispensasjonssøknader innvilges, og at det i liten grad gripes inn mot kjente ulovligheter.

Resultatet er et økende press mot fjorden og redusert tilgang for allmennheten.

Tallene for de to siste årene tyder på at de styrende partier i Asker i liten grad tar sine programerklæringer når det gjelder strandsonen på alvor.