La oss få Knut tilbake

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 14. august 2023
Oppdatert: 14. august 2023
Lesetid: ca. 2 min

 Anders Nordmo, lærer og 5.-kandidat til kommunestyret, Asker SV

«Knut er ikke i timen. Læreren veit hvor han er, Han er hjemme og skrur på en bil. Man trenger ikke omfattende forskning for å vite hvorfor Knut er hjemme. Vi trives der vi opplever mestring. Knut ønsker en praktisk skole og læreren ønsker å gi han en praktisk skole.»

De siste tiårene har skolen blitt mer akademisk og har et økende fokus på testing og karakterer. Skolen kan sammenliknes med en fabrikk som skal produsere flest mulige grunnskolepoeng, for å vise at fabrikken leverer varene. Den politiske fortellingen om hvorfor vi havnet her vil følge tradisjonelle politiske skillelinjer, enten den sosialdemokratiske enhetsskolens fallitt eller høyresidas målstyringsideologi. Muligens er det sannheter i begge forklaringsmodellene. Resultatet er en smalere skole med størst vekt på akademiske ferdigheter, og svakheten med dette rammer i større grad gutta. Særlig flere av gutta sliter i grunnskolen, og det er flere av gutta som mottar spesialpedagogisk hjelp. Noe som igjen vitner om at skolen ikke treffer en del av gutta. Videre ser vi at gutta i mindre grad fullfører videregående utdanning.

Ansvaret for dette ligger på nasjonale myndigheter og kommunen som skoleeier. La oss i neste periode ta steg for at Asker kan være en foregangskommune for en mer praktisk skole. En mer praktisk skole kan bety mye forskjellig. Alt fra mer uteskole til muligheter for utplassering i bedrifter, til mer praksis i teoretiske fag. I skolen arbeider dyktige ansatte som forsøker å gi mer praktisk undervisning under de rammene de har. Rammene er et politisk ansvar, ikke et pedagogisk ansvar.

Asker SV vil at Asker kommune som skoleeier legger til rette for en mer praktisk skole.

Grunnlaget for arbeidet med en praktisk skole må skje i samarbeid med ansatte, elever og foreldre. Kompetansen for å gjøre Askerskolen mer praktisk sitter ikke i kommunestyret, men i stor grad i praksisfeltet. Asker SV vil prioritere budsjettmidler til å gjøre skolen mer praktisk, altså ikke å gjøre mer uten midler. De praktiske og estetiske fagene må prioriteres når det kommer til å kjøpe inn utstyr. Kort sagt, en mer praktisk skole er ikke gratis, men viktig. Gjennom skolen signaliserer samfunnet hva som er viktig, og derfor må balansen mellom teoretiske og praktiske fag jevnes ut. Yrkesfag sliter med rekruttering når skolesystemet prioriterer de akademiske ferdighetene. Asker kommune bør se på muligheten for at ungdom kan få utplassering i bedrifter som en del av opplæringen. Asker vil ofte være en foregangskommune på mange områder, og SV vil at vi skal være det når det kommer til en mer praktisk skole.

Kommunen er skoleeier og arbeidet for en mer praktisk skole må stå høyt på agendaen. En stemme til SV, er en stemme for en praktisk Askerskole i samarbeid med ansatte, elever og foreldre.