Spør politikerne om eldreomsorg

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 23. august 2023
Oppdatert: 31. august 2023
Lesetid: ca. 2 min

Une Borg Kjølseth, 4.kandidat Asker SV

Gater og torg er fulle av politikere i august, og vi er helt enig i Axel Wannags oppfordring i et innlegg i 9. august, la oss benytte sjansen til å spørre politikerne. Noen av spørsmålene kan det hende du kan få svar på!

I Asker er det «tenkt nytt» ganske lenge. I et vedlegg til kommuneplanens arealdel for 2022–24 om sosiale boformer finnes noen av tankene om det som kanskje er viktigst – hvordan vi skal bo for at vi skal bo lenger hjemme?

Dette vil bli utdypet i temaplan «Bærekraftig boligutvikling», som er under utarbeidelse nå, og inne i medvirkningsprosessene. Gi innspill til politikerne om hva du tenker bør prioriteres.

Det er allerede er en rekke nye boform-boliger bygget i Asker som dessverre kun er tilgjengelige for de med penger.

Et godt spørsmål er derfor hvordan alle skal få mulighet til å velge boliger som også har sosiale arenaer og servicetilbud tilknyttet boligen?

I SV mener vi det må gjøres politiske tiltak til for å få dette til.

Vi bør diskutere hva «hjelp når du trenger det» innebærer. Utfordringen blir nok hva jeg, og eventuelt mine pårørende (hvis jeg har noen), tenker jeg trenger – opp mot hvilke tilbud som er tilgjengelig.

Tilgjengeligheten fremover vil først og fremst handle om å ha nok ansatte med riktig kompetanse. Offentlige og private aktører konkurrerer om det samme helsepersonellet, men kun offentlige virksomheter kan påvirkes av politikerne.

I SV mener vi at tilgjengelighet på helsepersonell henger sammen med at det offentlige har tilgang på de fagfolkene som er utdannet med offentlige midler.

Da tror vi muligheten er bedre for å kanalisere kompetanse dit den trengs mest. Hva mener du?

Hvilken hjelp bidrar til en verdig alderdom? Undersøkelser viser at ønsker og behov hos eldre er ulike og mangfoldige. Helsehjelp må vi få, det er grunnmuren.

Spør politikerne hvilke planer det er for utviklingen av hjemmetjenesten og innføring av velferdsteknologi? Hva tenker du om det?

Mange eldre ønsker hjelp til hus- og hagearbeid og andre praktiske oppgaver, noen trenger ledsager når de skal ut.

Spør også hva de mener er en offentlig oppgave. 

Sosiale møteplasser har vi både på innbyggertorgene og hos en rekke frivillige organisasjoner, der er det mye ledig kapasitet. 

Er transport utfordringen? Hvordan kan vi i så fall organisere en transporttjeneste? 

Hvis ensomhet og utrygghet er utfordringen, hva er svaret?

Selvfølgelig må vi ha mange, ulike løsninger. Blant litt over en million alderspensjonister er det folk med ulik legning, ulik kulturbakgrunn, ulike familiesituasjoner, ulik tro, ulike interesser, ulik økonomi, ulike forutsetninger og ulike forventninger.

Benytt anledningen nå, spør og samtidig – si også din mening!