Alle barn skal få være med på leken

Publisert av: tore.sandvik Publisert: 06. september 2023
Oppdatert: 06. september 2023
Lesetid: ca. 2 min

Anne Høie Guettlers artikkel i Budstikka 6.09.:

Du skal få en plass i fellesskapet uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener, om du spiller fotball, er i band eller helst vil sitte og lese.

Derfor må SFO være for alle. Vi i SV går til valg på at SFO skal tilby varierte aktiviteter til alle, helt gratis.

Når Høyres Kent Ryen er positiv til fritidsaktiviteter på SFO («SFO skal være for alle», Budstikka 30. august), må jeg si meg enig med ham.

Å få fritidsaktiviteter, som for eksempel kulturskolen eller korpsøvelsen, inn i SFO-tiden vil blant annet fjerne noe av stresset i en ellers travel hverdag.

Men det vi er uenige om, er hvordan vi sørger for at alle har mulighet til å delta.

Ryen spør om familieøkonomi kan være avgjørende for hvilket SFO-tilbud man får. Svaret er ja. Det avgjør om man har et tilbud i det hele tatt.

Og selv om det nok alltid vil finnes andre aktører, er det vår jobb å sørge for at kommunens tilbud inneholder nok aktiviteter, og at det skaper samhold, ikke splittelse.

SFO skal være for alle, og da må alle barna få være med på leken, ikke bare dem som har råd til ekstra aktiviteter.

Barn med ulike utgangspunkt skal få like god oppfølging. Derfor vil vi også sikre at alle elever i SFO får tilbud om leksehjelp. Da kan skolen følge opp elevenes skolearbeid – på skolen.

Som skoleeier har vi ansvar for barnas læringsutbytte, og mestringsfølelse er viktig for å skape lærelystne barn. Vi kan ikke la kvaliteten på barnas utdanning være avhengig av en mamma som er god i matte eller en pappa som har kontroll på både sterke og svake verb i presens, preteritum og preteritum perfektum.

Fleksible betalingsmodeller kan være et godt tiltak, men det tar ikke hånd om hele problemet. Når summen er for høy uansett hvordan du vrir og vender på det, så er det mange som ikke får delta på SFO.

Da blir barna ofre for de stadig økende ulikhetene i landet. Sånn skal det ikke være.

Derfor har SV sikret gratis SFO for alle 1. og 2.-klassinger – i hele Norge. Altså sparer familier over hele landet cirka 20.000 kroner i året. Det betyr mye for familienes lommebok.

Men dette hjelper ikke alle. Enda. På nasjonalt nivå jobber SV med å få gratis SFO til enda flere barn.

Her i Asker vil vi få på plass søskenmoderasjon – både på SFO, og på tvers av skole og barnehage.

Dette koster selvfølgelig penger, men det handler om prioriteringer, og vi prioriterer barna.

Slik skaper vi en SFO for alle.